หน้าแรก arrow การขอรับทุนและเงินสนับสนุนต่างๆ

1. การขอรับทุนวิจัยด้วยเงินงบประมาณ

2. การขอรับทุนวิจัยด้วยเงินทุนจากแหล่งทุนภายนอก

3. การขอรับเงินสมนาคุณแก่ผู้มีผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ กองทุนเพื่อการวิจัย คณะวิทยาศาสตร์  
    ปีงบประมาณ 2557 

    3.1 ประกาศเกณฑ์

4. การขอรับเงินสมนาคุณแก่ผู้มีผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ กองทุนเพื่อการวิจัย
    คณะวิทยาศาสตร์ ปีงบประมาณ 2557

 

5.  ใบสมัครขอรับเงินสมนาคุณแก่ผู้มีผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ/นานาชาติ กองทุนเพื่อการวิจัย  คณะวิทยาศาสตร์ ปีงบประมาณ 2558  และสรุปอัตราค่าสมนาคุณแก่ผู้มีผลงานวิจัยตีพิมพ์ในระดับชาติและ   นานาชาติ กองทุนเพื่อการวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ 

6. การขอรับเงินสมนาคุณแก่ผู้มีผลงานสิทธิบัตรในระดับชาติและนานาชาติ กองทุนเพื่อการวิจัย 
    ปีงบประมาณ 2557

7. การขอรับทุนโครงการ A1B1, A1B1-NS, A1B1-MICO, TRF, LMU ของกองทุนเพื่อการวิจัย คณะวิทยาศาสตร์

8. การขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน พ.ศ.2553

9. สิ่งที่ควรรู้

 

 
Events Calendar
« < September 2021 > »
S M T W T F S
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
Latest Events
No events

Designed by:
Wordpress themes Joomla Templates
Website hosting